انعقاد قرارداد با شرکت هافمن در حوزۀ مواد پیشرفته

در هفتهٔ گذشته، قرارداد همکاری در حوزهٔ مواد پیشرفته بین شرکت توسعهٔ تکنولوژی میزبان و شرکت هافمن منعقد شد. در این مراسم مدیران شرکت هافمن و مدیرعامل، مدیر توسعهٔ استانی و مدیر دفتر استان آذربایجان شرقی توسعهٔ تکنولوژی میزبان حضور داشتند.

بازدید از خط تولید شرکت سیم و کابل تبریز (سیمکات)

اعضای تیم میزبان در استان آذربایجان شرقی، در روزهای گذشته، طی بازدید از خط تولید تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات) و برگزاری جلسه با مدیران این شرکت، پیرامون نقاط مشترک برای همکاری، به تبادل نظر پرداختند.

بازدید از خط تولید شرکت کیمیا کاغذ نقش جهان

 اعضای تیم میزبان در استان اصفهان، در هفتۀ گذشته و در تاریخ 24 شهریور، طی بازدید از خط تولید شرکت کیمیا کاغذ نقش جهان و برگزاری جلسه با مدیرعامل این شرکت، پیرامون نقاط مشترک برای همکاری، به تبادل نظر پرداختند.شرکت کیمیا کاغذ نقش جهان واقع در شهرک صنعتی سجزی اصفهان است و مهندس عربیان، مدیر…