بازدید از خط تولید شرکت سیم و کابل تبریز (سیمکات)

اعضای تیم میزبان در استان آذربایجان شرقی، در روزهای گذشته، طی بازدید از خط تولید تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات) و برگزاری جلسه با مدیران این شرکت، پیرامون نقاط مشترک برای همکاری، به تبادل نظر پرداختند.