انعقاد قرارداد با شرکت هافمن در حوزۀ مواد پیشرفته

در هفتهٔ گذشته، قرارداد همکاری در حوزهٔ مواد پیشرفته بین شرکت توسعهٔ تکنولوژی میزبان و شرکت هافمن منعقد شد. در این مراسم مدیران شرکت هافمن و مدیرعامل، مدیر توسعهٔ استانی و مدیر دفتر استان آذربایجان شرقی توسعهٔ تکنولوژی میزبان حضور داشتند.

بازدید از خط تولید شرکت سیم و کابل تبریز (سیمکات)

اعضای تیم میزبان در استان آذربایجان شرقی، در روزهای گذشته، طی بازدید از خط تولید تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات) و برگزاری جلسه با مدیران این شرکت، پیرامون نقاط مشترک برای همکاری، به تبادل نظر پرداختند.