انعقاد قرارداد با شرکت هافمن در حوزۀ مواد پیشرفته

در هفتهٔ گذشته، قرارداد همکاری در حوزهٔ مواد پیشرفته بین شرکت توسعهٔ تکنولوژی میزبان و شرکت هافمن منعقد شد. در این مراسم مدیران شرکت هافمن و مدیرعامل، مدیر توسعهٔ استانی و مدیر دفتر استان آذربایجان شرقی توسعهٔ تکنولوژی میزبان حضور داشتند.