همکاری با ما

اگر شما عضوی از صنایع هستید که به برای ارتقاء کمی و کیفی محصولات خود به توسعۀ فناوری نیاز دارید یا اگر می‌توانید با طرح علمی خود نیازی از نیازهای صنایع کشور را برطرف کنید، یا اگر تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزۀ توسعۀ فناوری و صنایع کشور دارید ما برای همکاری، میزبان شما هستیم و از شما می‌خواهیم با ثبت اطلاعات تماس خود، منتظر برقراری ارتباط با کارشناسان میزبان باشید.

توسعه فناوری

برای مشاهده فرم همکاری برای توسعه فناوری کلیک کنید

صنایع

برای مشاهده فرم همکاری برای صنایع کلیک کنید

سرمایه گذاری

برای مشاهده فرم همکاری برای سرمایه گذاری کلیک کنید